انتخاب کی

درخواست حذف این مطلب

کلاس داشته باشیو ارائه داشته باشیو

سر و  کج کنی و نری

یه رفیق اندکی پایه هم برای اینجور مواقع میتونه کارساز تر باشه

آشق اینم که به خودم ثابت کنم هیچ اجباری برای من در کار نیست و من ازادم انتخاب کنم

راستش از انتخاب رشتم پشیمونم

ولی اون انتخاب کی نبود...کلی ام فکر ولی آ شم گند زدم...فک کنم برا من همون کی بودن بیشتر جواب بده